Čas se nezastavil. V červnu 2018 ukončila po 11 letech svoji činnost jedna skupinka, aby uvolnila místo a od září 2018 na její místo nastoupila skupinka nová.
Děti na nácvicích pilně nacvičovaly nové kroky, písničky i taneční a krokové variace. Zúčastnily se vánočních vystoupení. Už oslavily fašank a karneval. A tak se přiblížil termín nové premiéry Dolinečky. V letošním roce navazujeme na příběh z roku 2017, kdy jsme se v pořadu Obilíčko, obilí zaměřili na zpracování a využití obilí a jeho propojení s dětským světem. V letošním pořadu Travička zelená se také jedná o návrat k přírodě, oslavu „Matky země“.
Lidé byli odnepaměti svázání s přírodou a odkázáni na její dary. Proto se tyto motivy často objevují i v lidové písni. Rituály spojené s úrodou jsou nedílnou součástí odkazu našich předků. Tráva a seno jsou podstatnou částí potravy dobytka, bez kterého by se život prostého lidu neobešel. V každém hospodářství byla kravka, koza či ovce. Ti majetnější měli i koně. V pořadu chceme poukázat na propojenost člověka, přírody a umění (kulturního dědictví). Lidé byli odkázáni na „rozmary“ přírody. Pomáhali si modlitbou, magickými rituály, aby si zajistili dobré počasí a hojnou úrodu. Spoléhali se na osvědčené děje a postupy, které se promítly do pranostik (např. Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, Na Marka zasaď oharka).
Vše je zasazeno do bohatého světa dětské fantazie a tvořivosti. Uvidíte, jak tráva ovlivňovala život dětí. Poskytovala a stále nabízí útočiště pro hry, tanečky i říkadla. Napodobování práce dospělých či ztvárnění dějů v přírodě. V pořadu se vám představí všechny čtyři skupinky Dolinečky za doprovodu CM Dolinečka a CM Dolinka při ZUŠ Staré Město.
V letošním roce na přání diváků uvidíte dvě večerní představení, a to ve čtvrtek 2. května od 18.00 a v pátek 3. května od 19:00. Předprodej vstupenek začíná v úterý 23. dubna v Eventcentru ve Starém Městě. Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ proběhnou v úterý 30. 4. 2019.
Věřme, že si najdete čas a přijdete se podívat, co se nového děti naučily.