O skupince

Děti do Dolinečce III přišly do souboru na základě splnění talentových podmínek konkurzu v září roku 2014. Scházíme se pravidelně každou středu od 16. 30 do 18 hodin v tělocvičně Základní školy Staré Město, nám. Hrdinů 1000.

Při práci vycházíme především z odkazu místních tradic.
Při zkouškách se věnujeme nácviku nových pásem, pohybovým hrám, zpěvu, rytmice, učíme se správnému dýchání, intonaci, povídáme si o tradicích a zvycích v našem regionu.
K výuce používáme klavír, keyboard, Orffovy nástroje (ozvučná dřívka, triangl, rolničky, činelky, destičky, bubínek).
Chlapecký verbuňk vyučuje zkušený verbíř a bývalý tanečník souboru Dolina Martin Baláž.

Každý rok se účastníme akcí pořádaných městem Staré Město – Velikonoční, Mikulášský a Vánoční jarmark, Vánoční zpívání, Michalské slavnosti a hody s právem, Slavností vína v Uherském Hradišti. Vystupovali na folklorních festivalech Kunovské léto, Světlovský bál, Zahradní slavnost v Kroměříži. Spolu s ostatními skupinkami Dolinečky připravujeme každý rok premiérový komponovaný pořad se kterým vystupujeme jak pro školy a školky v rámci výchovných koncertů, tak pro širokou veřejnost. Skupinku doprovází cimbálová muzika Dolinečky s primáškou Veronikou Ilíkovou, pod vedením Tomáše Vavříka.

Repertoár

Na dvoře – pásmo ztvárňující, co se děje na dvoře. Děti se přemění v kohouty a slepice a zaplní jeviště svým kokrháním a kdákáním, ale také zpěvy a říkadly.
Choreografie: PhDr. Ludmila Tarcalová

Čížeček a Kukač – první taneční krůčky v pásmu o dětské hravosti, radosti a zpěvu ptáčků ukrytých v korunách stromů.

Vynášení Mařeny – udržování lidových tradic zpracované do jednoduchého pásma.

Koledování Ježíškovi – pásmo koled s říkáním o zvířátkách a pastýřích.

Nácvik

Nácvik probíhá každou středu od 15.30 do 18.00, v tělocvičně Základní školy Staré Město, nám. Hrdinů 1000. Děti si nosí tričko, kraťasy/sukýnku, cvičky, karimatku a pití.

Začínáme většinou u klavíru, kde se zkoušíme nové a opakujeme již naučené básničky, písničky. Učíme se správně dýchat, intonovat, rytmizovat. Používáme klavír, keyboard, Orffovy nástroje (ozvučná dřívka, triangl, rolničky, činelky, destičky, bubínek). Nástroje jsou majetkem školy a Dolinečky.

Druhá část zkoušky probíhá v tělocvičně, kde nejprve hrajeme hry a honičky, aby si děti zahřály svalstvo. Následuje rozcvička a jednoduché posilovací cviky. Poté se věnujeme taneční průpravě, tančíme jednoduché tanečky a učíme se nová pásma. Po krátké přestávce na občerstvení opět pokračujeme v nácviku. Cvičení prokládáme hrami a také se seznamujeme s tradicemi a zvyky, které se u nás dodržují.

Skupinku vede Mgr. Bc. Lucie Sojáková a Renáta Friedlová.