O skupince

Dolinečka I působila ve stejném složení 11 let od roku 2007. V červnu 2018 svoji činnost ukončila. Bývalí členové se však aktivně zapojili do působení nové skupinky Dolinečka I, která vznikla v září 2018.
Na nábor přišlo neuvěřitelných 72 dětí. Kapacita souboru je bohužel mnohem menší. Proto jsme nemohli přijmout všechny.
V současnosti Dolinečku I tvoří 46 dětí ročníku 2010 – 2015 a bývalí členové, kteří působí jako asistenti, velcí kamarádi a rádci.

Naše úplně první vystoupení před širokou veřejností a navíc v kroji proběhlo na staroměstském vánočním jarmarku s pásmem Zvířátka u Ježíška. Děti zazpívaly koledy, jak zvířátka přišla k jesličkám. Malí darovníci předali Ježíškovi drobnosti a společně s Marií Ježíška uspí písničkou. Do vystoupení se zapojili jak noví členové Dolinečky I, tak jejich starší kamarádi.

Vedoucími jsou Kateřina Vránová, kvalifikovaná pro interpretaci a výuku tanečních a hudebních lidových tradic, a Jarmila Tomešková, bývalá tanečnice souboru Dolina. S chlapcii pravidelně pracuje Michal Fryšták, který je učí základům verbuňku. Své zkušenosti dětem předávají i bývalí členové Dolinečky I, pomáhají s nácvikem a taneční průpravou Matyáš Bardoň, Filip Janás, Kateřina Nedomová, Marcela Pelková, Kateřina Spáčilová, Tereza Štanglová, Barbora Vandová, Veronika Zvardoňová.

Skupinka od roku 2009 spolupracuje s CM Dolinka při ZUŠ Staré Město. Vedoucím je Radim Snopek a primášem Tomáš Snopek.

Nácvik

Nácvik probíhá pravidelně každý čtvrtek v tělocvičně Základní školy Staré Město, nám. Hrdinů 1000. Děti se schází od 16:00 – 17:30. Na nácvik děti s sebou potřebují: tričko, sukýnku/kraťase, cvičební obuv, karimatku, krabičku od čaje, občerstvení (jídlo, pití), popř. rekvizity (vařečka, žíla, panenka) – je vždy upřesněno.
Během nácviku používáme klavír, keyboard, Mp3 přehrávač, Orfovy nástroje (ozvučná dřívka, triangl, rolničky, činelky, destičky, bubínek) – ty jsou majetkem školy a Dolinečky. Děti si nosí vlastní karimatky, převlečení a občerstvení.
Činnost je rozdělena na tři části. Začínáme v tělocvičně rozcvičkou – před tancem je potřeba rozpumpovat krevní oběh. Hrajeme různé pohybové hry, protahujeme svalstvo. Někdy využíváme i cviky k posílení zádového svalstva. Následuje taneční průprava. Učíme se správnému držení těla, taneční chůzi, běhu a různým tanečním prvkům (přísunný krok, polka, valčík, trnka, kvapík atd.). Připravujeme nová taneční pásma a jevištní zpracování lidových zvyků a obyčejů.
Po krátké přestávce, kdy mají děti možnost se občerstvit, následuje část u klavíru. Zde se učíme říkanky, básničky, říkadla, lidové písničky. Procvičuje se rytmika. Snažíme se děti naučit správně vnímat rytmus, ale také spojit zpěv s používáním rytmických nástrojů (nejčastěji ozvučná dřívka) nebo částí vlastního těla (ruce, ramena, nohy) k udávání tempa. Pro zpestření jsou vkládány hudební hry na procvičení hlasivek, ale zároveň i odreagování. V této době je také vhodný čas seznamovat děti s lidovými tradicemi a zvyky (Vánoce, hody, Vynášení Mařeny, Velikonoce) a zároveň jim vysvětlit některé zvyky, obyčeje a svátky (advent, sv. Lucie, sv. Mikuláš, sv. Martin, sv. Řehoř, sv. Michael), které se v průběhu roku slavily mezi prostým lidem a nyní se stále zachovávají; popřípadě objasnit lidovou slovesnost (co znamenají některá slova z nářečí, proč se vyslovují jiným způsobem apod.). Mezi informace patří i seznámení s životem lidí na venkově v době 19. století, jejich krojem.
Poslední část probíhá opět v tělocvičně. Procvičujeme známé prvky, taneční kroky a věnujeme se důkladněji připravovaným tanečním pásmům. Na žádném nácviku nechybí nejrůznější hry (pohybové, taneční, společenské, honičky apod.) Než se všichni rozejdeme, nechybí pohybová básnička na rozloučenou: Raz-dva, raz-dva, na ornici brázda, na ní dřepčí jarabica a na konci otočí sa, vysoko je slunko, hluboko je zrnko, přes řeku je most, cvičili sme dost!!
Děti vystupují ve variantě dětského kroje, která je stylizací kroje dětí ze začátku 20. století. Dívky mají tzv. kandušky (kvítečkové šatečky) a chlapci plátěné košile a třaslavice. Jevištní podoba krojů vznikla za odborné spolupráce s PhDr. Ludmilou Tarcalovou realizaci a jejich správu zajišťuje Jarmila Tomešková.