Hodiny nácviků, nespočet svačinek, propocená trička, bolavé nožky… Ale taky písničky, kamarádi, zážitky, radost a smích. To vše patří ke zkouškám dětského folklorního souboru Dolinečka ze Starého Města. V těchto dnech se všechny čtyři skupinky intenzivně připravují na premiérový pořad, který proběhne ve dvou představeních na konci května – 26. a 27. 5. 2022.

To, co jeden vnímá jako „denní chléb“ může být naprostou neznámou pro druhého. A to často obousměrně. Premiérový pořad Dětského folklorního souboru Dolinečka nese název Hele koukej aneb Tož divaj! Jak už název samotný napovídá, představení nabídne divákovi porovnání mezi životem dětí v Čechách a u nás – na Slovácku, konkrétně ve Starém Městě. A to zcela odlehčeně a nenuceně. „Koncepce pořadu vznikla již v roce 2019. Za dobu, kdy nemohla premiéra proběhnout se mnohé změnilo. Především bylo potřeba přeobsadit taneční sestavy, vyměnit moderátory, protože některé děti za dobu covidu bohužel docházku v Dolinečce ukončily,“ přiblížila přípravy Veronika Friedlová, vedoucí Dolinečky IV a autorka pořadu. Jak ale sama říká, všechno zlé je k něčemu dobré. „Během času, který uplynul, jsem koncepci premiéry stále nosila v hlavě, opakovaně se navracela ke scénáři, zahájila jsem spolupráci s dalšími lidmi… A i díky tomu, co nám doba přinesla, jsem začala postupně shledávat v mé práci další přidanou hodnotu, dovoluji si říct poselství. To ale neprozradím. Pevně věřím, že se podaří toto poselství vyjádřit přímo na jevišti. A i kdyby jej pochopil, byť jeden divák, pak budu šťastná a má práce bude mít smysl,“ dodává Veronika Friedlová.
V současné době fungují v souboru čtyři skupinky. Dolinečku I vede již čtvrtým rokem Jarmila Tomešková s Kateřinou Vránovou. Dolinečku II pod vedením Jitky a Julie Luběnových navštěvují nejmenší děti teprve od roku 2021, jedná se u nich tedy o premiéru s velkým P. Již osmým rokem se schází skupinka Dolinečky III pod vedením Renáty Friedlové a Lucie Sojákové. Suverénně nejdéle funguje Dolinečka IV pod vedením Veroniky Friedlové a Heleny Hlavačkové. A to již od roku 2011, tedy jedenáctým rokem! Doba covidová bohužel nepřála tomu, aby skupinka vydržela pospolu, motivace zejména starších dětí se v čase, kdy nebylo možné se scházet a vystupovat, vytratila. Byly časy, kdy se na zkouškách scházelo třeba jen pět dětí. O to více si skupinka užívá současnost, kdy se na zkouškách dvakrát týdně schází minimálně pět párů, užívají si společně strávený čas a tanečně se posouvají.
„Pořad měl původně proběhnout již v roce 2020. Nyní snad už nic nestojí v cestě tomu, aby děti ukázaly, co se naučily, a to ve dvou představeních – čtvrtek 26. 5. a pátek 27. 5. 2022. V rámci pátečního pořadu navíc pokřtíme nově vydaný Zpěvníček Dolinečky,“ prozradila Kateřina Vránová, vedoucí Dolinečky I a předsedkyně spolku. Ta také stojí za nápadem, realizací i úspěšným dokončením zpěvníčku.
Pořadem zazní známé melodie a písně, díky kterým společně zavzpomínáme na dětství, připomeneme si taky některé tradice a zvyky, které ve Starém Městě dodržujeme a snad se i společně pobavíme a zasmějeme od srdce. Kromě čtyř skupinek tanečníků se představí také dvě cimbálové muziky. Cimbálová muzika Dolinečka s primáškou Veronikou Ilíkovou a vedoucím Tomášem Vavříkem doprovází tanečníky a představí se i se samostatným hudebním číslem. Stejně tak se můžeme těšit na cimbálovou muziku Dolinka s primášem Tomášem Snopkem, pod vedením Radima Snopka.

Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 16. května, v infocentru Staré Město.